Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
502.BlackHound ts3.502bh.cz:9987 - TeamSpeak 3 Server in Czech Republic
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 0
connection_bandwidth_received_last_second_total 0
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 0
connection_bandwidth_sent_last_second_total 0
connection_bytes_received_control 12698377
connection_bytes_received_keepalive 109706407
connection_bytes_received_speech 1181329965
connection_bytes_received_total 1303734749
connection_bytes_sent_control 27503298
connection_bytes_sent_keepalive 107231933
connection_bytes_sent_speech 1394471475
connection_bytes_sent_total 1529206706
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total 305333
connection_packets_received_control 157938
connection_packets_received_keepalive 2611943
connection_packets_received_speech 11253047
connection_packets_received_total 14022928
connection_packets_sent_control 158671
connection_packets_sent_keepalive 2615413
connection_packets_sent_speech 13487571
connection_packets_sent_total 16261655
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 50000
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 99999
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 64
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 1
virtualserver_client_connections 164
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 0
virtualserver_created 1477499525
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_mode 0
virtualserver_hostbanner_url 502bh.cz
virtualserver_hostbutton_gfx_url http://502bh.cz/wp-content/uploads/2017/08/502logo_vectorized.png
virtualserver_hostbutton_url www.502bh.cz
virtualserver_hostmessage TS3 server musí projít nutnou údržbou. Proto bude traffic převeden dočastně na jinný TS3 ser
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 3033709960
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 207.180.221.232
virtualserver_log_channel 0
virtualserver_log_client 0
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 0
virtualserver_maxclients 502
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1502275280
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1513163251
virtualserver_min_ios_version 1502275280
virtualserver_month_bytes_downloaded 7972655
virtualserver_month_bytes_uploaded 257422
virtualserver_name 502.BlackHound
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 4156
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 5311270276
virtualserver_total_bytes_uploaded 17597700268
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 0.0000
virtualserver_unique_identifier 4RqYKi+V0KpZa45qcCG1qJmzjtE=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 323094
virtualserver_version 3.9.1 [Build: 1562073443]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Vítejte s používáním tohoto TS3 souhlasíte s pravidly. Používejte IP adresu: ts3.502bh.cz.
ADVERTISEMENT